Skip to content Skip to footer

DigitalizeIT

Uniunea Națională a Patronatului Român-Regiunea Nord Est în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii: Interlog Com SRL și EuroTraining Solution SRL implementează proiectul: DigitalizeIT-Competențe digitale pentru angajați”, cod proiect 143014.

Proiectul se desfășoară prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Apelul pentru proiecte: POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Obiectivul general al proiectului constă în: îmbunătățirea accesului egal la învățare pe tot parcursul vieții prin creșterea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, în domeniul competențelor digitale, a 340 de angajați în IMM-uri din sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă și prin sprijinul a 39 de IMM-uri pentru a implementa programe de formare la locul de muncă în domeniul competențelor digitale din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia timp de 18 luni.

Cursurile se adresează angajaților din IMM-uri identificate conform SNC și SNCDI din regiunile: Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), Sud-Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dîmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) și Vest (județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș).

Prin intermediul proiectului, Uniunea Națională a Patronatului Român-Regiunea Nord Est dorește să vină în sprijinul întreprinderilor prin efectuarea unei analize cu privire la posibilitățile și potențialul de digitalizare, perspectivele de dezvoltare prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare în domeniul TIC, în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competențelor primare/ avansate în domeniul TIC.

Astfel, vă invităm să vă alăturați proiectului și să beneficiați de activitățile derulate prin completarea chestionarului accesibil la link-ul de mai jos:

Completarea prezentului chestionar va dura doar câteva minute și ne va ajuta să analizăm potențialul și posibilitățile de digitalizare ale întreprinderii dumneavoastră.

Detalii complete despre proiect:  https://unpr-rne.ro/digitalizeit/

Facebook