Skip to content Skip to footer

DEZVOLTAREA ORAȘULUI COMĂNEȘTI, JUDEȚ BACĂU, PRIN IMPLICAREA PARTENERILOR SOCIALI

UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN – REGIUNEA NORD-EST implementează proiectul

DEZVOLTAREA ORAȘULUI COMĂNEȘTI, JUDEȚ BACĂU, PRIN IMPLICAREA PARTENERILOR SOCIALI

cod SIPOCA 1064/MySMIS2014+ 151520 

Informații importante:

Obiectiv general: Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea politicilor de dezvoltare a mediului de afaceri local al orasului Comanesti, judet Bacau, intr-un orizont de timp de 14 luni

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea unui parteneriat durabil și activ la 6 luni de la finalizarea proiectului între autorități locale, ONG-uri și parteneri sociali pentru formularea și promovarea de propuneri pentru dezvoltarea mediului de afaceri local al Orașului Comănești;
  2. Creşterea capacitaţii unui număr de 34 de persoane (reprezentanți ai UAT, ONG-urilor și partenerilor sociali) de a se implica în formularea și promovarea de propuneri pentru dezvoltarea mediului de afaceri local al Orașului Comănești, prin dezvoltarea de competențe de educație financiară și planificare strategică;
  3. Dezvoltarea Strategiei de dezvoltare locală a Orașului Comănești, a planului de acțiune asociat, incluzând un mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, precum și a cetățenilor, în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local pentru formularea de propuneri alternative la politicile locale;
  4. Derularea campaniei de advocacy ca mecanism pentru susținerea și promovarea dezvoltării mediului de afaceri local al Orașului Comănești și pentru înaintarea propunerilor alternative la politicile publice locale curente.

Valoarea totală a proiectului: 4,767,561.56 lei.

Date de inceput: 02.08.2022

Data de finalizare: 01.10.2023

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la: UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN – REGIUNEA DE NORD EST: Localitatea Lilieci, Calea Moldovei nr. 148C, comuna Hemeiuș, județul Bacău,

Telefon: 0745515052 / 0744293147

Email: office@unpr-rne.ro

Documente

Facebook Proiect

Invitatie conferinta inchidere proiect

Strategia de dezvoltare a mediului de afaceri din Comanesti

Afis Proiect – “Dezvoltarea orașului Comănești,județ Bacău, prin implicareapartenerilor sociali”, SIPOCA1064/MySMIS2014+ 151520

Invitatie lansare proiect

Comunicat Proiect

„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

http://www.poca.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Facebook